Produktene leveres i henhold til Natre Vinduer sin standard, basert på sertifisering fra Norsk Dør og Vinduskontroll (NDVK) og SINTEF Teknisk Godkjenning 20363.