Med mindre annet er avtalt, foreligger det en mangel dersom varen på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av kontrakten, og dette skyldes forhold som selger svarer for jfr. NS8409: 2008 punkt 11.1. 


Alle skader/følgeskader som skyldes feil bruk, feil montering, feil lagring og/eller manglende vedlikehold er ikke en mangel, og det foreligger ingen reklamasjonsrett for slike skader/følgeskader 


Følgende produktrelaterte forhold regnes heller ikke som mangler, verken i kjøpsrettslig forstand eller som et garantiforhold: 


 • Sprekk i glass som følge av partiell oppvarming. Termisk brudd kan oppstå f.eks ved delvis skygge på utvendig side, persienner/rullegardin som henger nærme glasset innvendig eller isolerende materiale som legges mot glassflaten.
 • Sprekk, lekkasje, kuving på glass montert over 700(3-lags)/900(2-lags) m.o.h og som ikke er trykkutjevnet.
 • Lekkasje i 2-fløyede innadslående dører som følge av at dør er montert uten tilstrekkelig beskyttelse mot regn og vind.
 • Malingsslitasje. Vinduer og dører skal vedlikeholdes med maling/beis og ved eventuell flassing av maling må utbedring skje omgående. Utvending maling skal etterses minimum en gang pr. år.
 • Svartsopp og blåved på produkter med transparent overflatebehandling. Transparent overflatebehandling i kombinasjon med høy fuktighet øker faren for svartsopp/blåved.
 • Vi gjør oppmerksom på at det på transparent behandlede produkter kan være fargeforskjeller i treverket på de ulike fingerskjøtte lamellene på innvendig side.
 • Kvistgulning er et treteknisk fenomen og dette er følgelig ikke reklamasjonsberettiget.
 • Fargeendringer som følge av aldring, påvirkning av lys og UV-stråling.
 • Avvik i farge på glass. Glass med forskjellige funksjonskrav eller med ulik tykkelse og oppbygging kan gi ulik fargetone/refleksjon.
 • Bølger i herdet glass. I herdeprosessen kan det oppstå bølger i glasset. Slike bølger er tillatt inntil definerte grenser angitt i internasjonale standarder.
 • Utvendig og innvendig kondens/ising. Kondens/ising kan under gitte forhold forekomme på glass, se www.natre.no for ytterligere informasjon.
 • Modifisering av produkt uten tillatelse fra Natre Vinduer AS vil kunne innvirke på tekniske og brukermessige forhold. Natre Vinduer har ikke ansvar for konsekvenser av slike endringer. Natre Vinduer har ikke ansvar for konsekvenser av slike endringer.


Ytterligere opplysninger om produktegenskaper og vedlikeholdsråd finnes på www.natre.no