Reklamasjoner skal meddeles skriftlig på selgers reklamasjonsskjema.

Reklamasjonsskjema finnes på Natre Vinduers hjemmesider her https://forms.octaos.com/natre