Natre Vinduers reklamasjonsbestemmelser tar utgangspunkt i Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven.

 

  • Når det foreligger en mangel med produktet som er levert, eller at varen ikke samsvarer med hva som er avtalt, må en reklamasjon fremsettes innen de frister som fremgår i loven.
  • En reklamasjon bør fremsettes skriftlig på Natre Vinduers reklamasjonsskjema på NATREs hjemmeside www.natre.no.
  • Reklamasjonen må fremsettes innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget.
  • Forbrukerkjøpsloven sier at klage innen to måneder alltid vil være tilstrekkelig, men at både selger og kjøper normalt vil være tjent med at reklamasjonen fremsettes så tidlig som mulig.
  • Transportskader og synlige feil må meldes umiddelbart.

NATREs produkter er konstruert og produsert på en slik måte at de har en betydelig lengre levetid enn 2 år.  Dermed er reklamasjonsfristen 5 år. Fristen blir beregnet fra det tidspunkt varene blir overtatt.