MONTERINGSVEILEDNING NATRE VINDUER OG DØRER 

 

 Før monteringen starter 

 

1. Kontroller at åpning i vegg er riktig (+/- 10-15mm pr side større enn produktet) 

2. Sjekk at underlaget er rett og sterkt nok. 

3. Bestem produktets plassering i vegg og tettemetode. Det anbefales alltid to trinns tetting 

 Det anbefales og unngå og plassere vinduet lenger ut enn at vannblekksporet er i flukt med vindsperresjiktet i vegg. Plassering lenger ut vil gi et unødvendig høyt varmetap. 

 Og trekke vinduet ytterligere lenger inn i vegg vil redusere varmetap og også fare for utvendig kondens men stiller større krav til regntetting. Spesielt under vinduet hvor heldekkende membran da må benyttes. 

 Se www.sintef.no for ytterligere krav og veiledning. 

4. Sjekk at stender på sidene har tilstrekkelig støtte bakover for bære tyngden av klossing spesielt på hengslesiden på dører. 

Vinduer og fast karmer


 


 Bæreklosser på produktet skal være i vater og rett plassert. (ref bilde over) 

 På vinduer skal bæreklosser plasseres rett under sidekarmene og dersom vindu med midtpost/rømningspost skal det være ekstra støtteklosser under hver post. 

 På fastkarmer skal bæreklosser plasseres ca 150 mm inn på hver side. På karmer som er over 140 cm i bredde skal det også være ekstra bærekloss på midten. 

 Bruk alltid klosser/kiler ved hvert festepunkt på produktet. Det skal også brukes kloss/kiler ved hver losholt. 

 Om du velger å skumme inn vinduet, følg leverandørens anvisninger. Det er også veldig viktig å avstive karmene slik at du ikke presser karmdelene innover. 

MONTERINGSVEILEDNING NATRE VINDUER OG DØRER 

 

 

Ved annen isolasjon, pass på å ikke pakke for hardt, da dette kan presse karmen fra stenderen. 

 

Natre balkongdører
 Fjern transportbordet under terskelen før du setter inn døren. 

 Fugemasse legges inn slik at du oppnår en totrinns tetting. (ref bilde over) 

 Etter at sporet for sålebenkbeslaget er fylt med fugemasse, skal beslaget skyves opp i spalten. 

 Sett i klosser og skruer slik det er vist på bildet over. Sørg for å klosse stramt ved alle hengsler og over øvre festepunkt motsatt side. (diagonalt) 

 Det er med 4stk 90mm skruer med i vrideresken og skal benyttes til og sikre stabilitet på hengsle siden ved at den øvre skruen på de 2 øverste hengslene byttes ut med de medsendte 90mm skruer. Egen monteringsanvisning for denne ligger sammen med skruene. 

 Dersom behov kan hengsler og sluttstykker også justeres. Anvisning finnes på www.natre.no 

MONTERINGSVEILEDNING NATRE VINDUER OG DØRER 

 

Alukledde produkter 

 Alukledning skal ikke brukes som en del av tettesjiktet. Tettesjiktet må være mellom treet på vinduet og veggen. Det skal være lufting mellom alu og karm. 

 

 Ved ytterligere spørsmål se www.natre.no eller du kan ringe 815VINDU Last ned PDF her: