Veiledning for glassinnsetting i Natre heve‐/skyvedøNB! Vi anbefaler at glassmontering utføres av glassmester.


1. HÅNDTERING AV GLASS OG KLARGJØRING FØR MONTERING

All forflytning av glass bør skje i oppreist stilling, og vi anbefaler å beholde glasset i glasskassen til det er

transportert fram til døren. Døren bør monteres i vegg før glasset monteres.

Skyvefeltet kan tas ut fra karmen og glasses liggende på bukker. Beskrivelse for dette finnes i heve/skyvedørens

monteringsveiledning. Den blå Natre logoen skal vende utover når glasset monteres i døren.
NB! BENYTT ALLTID VERNEHANSKER VED HÅNDTERING AV GLASS.

Kontroller glassene for eventuelle skader/riper. Overflødig silikonmasse, som kan ligge på glassets kanter,

skjæres bort.

Kontroller at glassfalsen i døren er ren og fri for objekter som kan skade glasskanten, eller gi redusert

pakningstrykk mot tetningslisten.

Kontroller at glasspakningen sitter riktig i sporet, er hele og tette i hjørnet.

Åpne posen med innhold av glassklosser og tilbehør. Skrå bæreklosser skal bruke i bunn falsen. De rette klossene

er styre‐ og støteklosser til bruk påsider/topp påglasset.


2. MONTERING AV GLASS.

Generelt:

Ved montering av glass i heve/skyvedøren SKAL glasset limes fast til rammen (se figur 1). Limingen må utføres i 2‐

trinn, og er beskrevet i etterføgende punkter.

Til limingen anbefaler vi bruk av MS Polymer fugemasse, f.eks Dana Lim Montasje Ekstra 292.Figur 1) Detalj liming av glassFør glass legges inn:

En streng av fugemasse dras ca: 100mm i hver retning fra hjørnet, på baksiden av glasspakningen. I

hjørnet mellom side/bunn eller side/topp, legges fugemasse fra bunn av falsen og helt ut til kanten (se

figur 2).
Figur 2) Fuging før glassinnsetting
Legg inn bæreklosser i bunnrammen (se figur 3). Sett glasset oppå bæreklossene og juster sideveis med

en glasspak av plast eller tre, slik at glasset blir sentrert mellom siderammene og presses godt inntil

glasspakningen i rammefalsen.

OBS! Glasset bør sikres med en trekloss/‐list som presses mot glasset og skrues fast påhver side.

Sett deretter inn styreklosser mellom glass og ramme, 1 påhver side nede og 2 i hvert hjøne oppe.

Støteklosser settes såinn i henhold til figur 3.Figur 3) Klossing av glassNår glass er lagt inn og justert på plass i rammen, skal selve glasset også limes til glassfalsen (se figur 4).

Press inn fugemasse mellom kanten på glasset og falsen på rammen (se figur 1). Vi anbefaler bruk av MS

Polymer fugemasse.
Figur 4) Fuging etter glassinnsetting
3. MONTERING AV SIDE‐ OG BUNNGLASSLISTER PÅTREDØER

Bunnglasslist:


Figur 5) Tredør ‐ Bunnglasslist med klips


Monter de skrå bunnklipsene i bunnfalsen på

rammen, med den flate siden inn mot glasset.

Benytt rustfri/syrefaste skruer 2,8*28mm.

OBS! Hodet på skruen må ikke komme for høyt

opp, slik at det kan hindre montering av

bunnglasslisten.


Plasser 1 klips på hver side med ca 50mm avstand

til hjørnet, og fordel resterende klips med en

avstand på 200‐250mm. Pass påådytte klipset

godt inn, slik at glasset er presset godt inntil

glasspakningen. Dette for åsikre bra

pakningstrykk, og at klipsene ligger helt inntil

glasset.

Kontroller at glasspakningene sitter riktig plassert

påglasslistene, juster eventuelt.


Monter bunnglasslisten ved åføe den inn påklipsene, og deretter klemme slik at pakningen

ned mot glasset og listen låer seg til klipsene. Det

kan væe behov for en liten gummiklubbe for åslåden nedover og i låeposisjon. Sjekk at listen sitter

fast i hele lengderetningen, og at glasspakningen

ikke er brettet.Monter deretter glasslisten i topp. Press den godt inntil glasset for sikre pakningstrykk. Fest glasslisten

med rustfri/syrefast dykkertspiker (minimum 40mm lang), eller benytt egnet listeskrue i samme kvalitet.

Første spiker/skrue i glasslistene, settes 20‐30 mm fra hver ende og fordeles deretter med ca 150mm

avstand.Fjern treklosser for midlertidig sikring av glasset, og monter deretter sidelistene påsamme måe.

OBS! Unngå å spikre/skru i området ved vrider og sylinderlås, og pass på at spiker/skrue ikke står plassert

slik at de kan treffe kanten på glasset. Dette kan forårsake glassbrekk.

4. MONTERING AV GLASSLISTER PÅ DØRER MED ALUMINIUMBEKLEDNING


Figur 6) Tre/Alu dør ‐ Bunnglasslist med klipsFigur 7) Tre/Alu dør ‐ Glasslist side/topp med klipsLegg på plass de skrå bunnklipsene i glassfalsen.

De skal monteres inn mellom glasset og rammen.

Plasser 1 klips på hver side med ca 20mm avstand

til hjørnet, og fordel resterende klips med en

avstand på 200‐250mm. Benytt rustfri/syrefast

skruer 2,8*28mm.Skru klipset inntil men ikke skru for hardt slik at

klipset deformerer/bøer seg av.


Klips til sider og topp festes påsamme måe, men

start 30‐50mm fra hver ende og fordel resterende

klips med en avstand på200‐250mm. Unngåklips

rett ved låkassen.


Pass påådytte klipset godt inn, slik at glasset er

presset godt inntil glasspakningen. Dette for åsikre bra pakningstrykk, og at klipsene ligger helt

inntil glasset.


Kontroller at glasspakningene sitter riktig plassert

påglasslistene, juster eventuelt.


OBS! Unngå å spikre/skru i området ved vrider og

sylinderlås, og pass på at spiker/skrue ikke står

plassert slik at de kan treffe kanten på glasset.

Dette kan forårsake glassbrekk.5. MONTERING AV GLASSLISTER PÅ DØRER MED ALUMINIUMBEKLEDNINGForberedelse:

Prøvemonter gjerne glasslisten inn på et løst klips før du

begynner montere (se figur 3).

Slik ser du hvordan glasslisten skal sitte på klipset.

Vær oppmerksom på de små "tappene" på klipset som skal

holde listen i riktig posisjon, og "spennhakene" som låser fast

glasslisten.

På bildet er tappene merket med rødt, og viser hvor de skal

inn i glasslisten.


Bildet viser hvordan glasslisten sitter på klipset.

Tappene går opp i sporet og den ene spennhaken kan ses.

Bildet viser glasslist for 2‐lag glass, men det er samme

innfesting på klips for 3‐lag glass.


Montering:

Start med glasslistene i bunn og topp, deretter monteres

sidelistene.

Legg listen inntil klipset med pakningen ned mot glasset.

Fordel eventuell klaring i hver ende.

Hold glasslisten i posisjon, slik at den står vinkelrett i forhold

til glassfalsen. Det vil da være en avstand mellom glasslist og

glassfals, aluminiumprofilen utenpå rammen.

Hvis glasslisten "ligger" for mye vil den ikke kunne gå inn på

tappene på klipsene når den skal trykkes på plass.

Bildet illustrerer hvordan glasslisten ligger "løst" før

montering starter.


Press glasslisten lett inntil klipsene, slik at profilen på

glasslisten som skal innenfor tappene på klipset kan legge seg

på toppen av disse igjen.

Ligger glasslisten for lavt og/eller for mye på skrå, og den

bankes på plass kan tappene (merket rødt på bildet) ryke.

Resultatet er at glass listen ikke fester seg eller løsner igjen.

I slike tilfeller må klipset byttes.


Start montering av glasslist ved klipset i den ene enden av

glasslisten. Bruk begge hender for glasslisten skal presses inn

mot glasset og klipset samtidig, slik at den ligger riktig inn på

klipsene og holdes i rett posisjon.

Korrekt montert vil avstand mellom glasslist og rammeprofil

være ca: 2mm.

Trykk så hardt på glasslisten (mot glassfalsen), langt inn mot

glasset.

Du hører et «knepp» når glasslisten går i inngrep med klipset.


Fortsett på samme måte ved hvert klips nedover hele

glasslisten.

Er det tungt og presse listen i inngrep, kan det brukes en

plast/gummi klubbe å dunke lett på kanten av glasslisten.

NB! På skrå inn mot klipset.

Last ned PDF her: