Bolt 90 mm  


 Bolt 120 mm  Bolt 120 mm  1.2.1 Klips med fjæring - aluminiumsprosser ( Benyttes i bunn, side og topp. ) sprosse trykkes på plass 

 1.2.2 Klips uten fjæring – aluminiumsprosser. ( Benyttes i bunn ) 


 1.2.3 «Han- og hun- klips» – til glasslist i trevinduer. «Hun» del settes i sprosse og «han-delen» spikres fast til side og topp glasslist. ( Tips . tape hammeren for unngå riper i glasset ) 


 Sprosse hvor bolten binder sprossene sammen: 
 1.3 Montering sprosse 

 

Detaljutsnitt sprosse tilrettelagt for klips og med bolt 

Utsnitt sprosse tilrettelagt for sprosseklips. 

1. Sorter ut sprossedelene og legg de på et mykt underlag for unngå lage riper. 

2. Drypp et par dråper lim på hver side i hull til bolt. 

3. Sett i bolten i det forborede hullet og før neste sprossepinne inn på denne igjen. Bolten binder sprossene sammen. 

4. Press sprossen sammen, bruk en liten gummi hammer om nødvendig. 

5. La sprossen ligge noen minutter før du setter inn medfølgende klips ( Detalj A) og monterer den på vinduet 


 Sammen montering eksempel : (nr 1) 120mm bolt (2) 24 mm sprosse (nr 3) 44mm sprosse ( nr 4) 24mm sprosse. Glue/lim påføres i hull til bolt i 44mm og i enden av 24mm. 


Flotte sprosser fra Natre Vinduer. Passer til både tradisjonelle og moderne hjem! 


Last ned PDF her: