MONTERINGSANVISNING FOR BALKONGDØRVRIDER 

ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR BALCONY DOOR HANDLE 


 Artikkelnummer/Article no. 620901 og/and 620902 


 

1. Lukk og lås espagnoletten i døren. 

Close and lock the espagnolette in the door. 2. Sett på plass utvendig vriderskilt og skilt med knappvrider innvendig. Vriderne skal peke ned og inn mot døra (mot hengslene). 

Assemble handle plate both outside and inside, Turn-knob shall be inside. Direction of both handles and turn-knob shall be downward. 3. Monter sammen vriderne. Det ligger dobbelt sett med skruer i esken. De lengste passer til NeverPaint dører. 

Assemble the handles together. The longest screws fit the NeverPaint doors. 4. Hylsemutterne skal stå i det utvendige dekkskiltet 

The barrel nuts shall be placed outside in outside handle plate. 5. Monter alle skruer og juster vrider før skruer trekkes til. Ikke trekk til skruer for hardt. 

Assemble screws and adjust before tighten up. Do not overtighten screws. Last ned PDF her: