MONTERINGSANVISNING FOR BALKONGDØRVRIDER 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BALCONY DOOR HANDLE  Artikkelnummer / Article no. 62.1097 og/and 62.1098 

 

1. Lukk og lås espagnoletten i døren. 

Close and lock the espagnolette in the door. 2. Monter innbruddsikringen. 

Assemble the burglary protection. 3. Sett først på plass utvendig vriderskilt inkludert blindskilt, og deretter skilt med knappvrider innvendig. Vriderne skal peke ned og inn mot døra (mot hengslene). 

Place both outside and inside handle rose, Turn-knob shall be inside, blind plate outside. Direction of both handles and turn-knob shall be downward.


 

4. Monter sammen vriderne. Det ligger dobbelt sett med skruer i esken. De lengste er tilpasset NeverPaint dører. 

Assemble the handles together with the screws. The longest ones fit the NeverPaint doors. 5. Hylsemutterne skal stå i det utvendige vriderskiltet 

The barrel nuts shall be placed in outside handle rose. 6. Monter alle skruer og juster vrider før skruer trekkes til. Ikke trekk til skruer for hardt. 

Assemble all screws and adjust before tighten up. Do not overdraw the screws. 


NB! Dersom døren skal ha sylinderlås, se egen monteringsanvisning for denne. 

 

NB! If the door shall be equipped with cylinder lock, see separate assembly instructions. Last ned PDF her: