Veiledning for montering av stormkrok på Natre sidehengslet trevindu, tre/alu vindu og topphengslet trevindu. 

 

 

 1. PLASSERING 

 

Stormkrok leveres medsendt på sidehengslede vinduer dersom dette er angitt, dvs. stormkroken monteres av kunde. Til hver vindusramme leveres det en pose som inneholder 1 stormkrok og 2 løse øyeskruer. 

Stormkroken og den ene øyeskruen plasseres utvendig på underkarmen, ca. midt i åpningsfeltet. 

På sidehengslede vinduer plasseres den ut fra senter på utfresing for barnesikring. 

På topphengslede vinduer plasserer den med kroken i senter av åpningen i vinduet. 

Den tredje øyeskruen plasseres på innvendig side av underrammen. På sidehengslede vinduer bestemmer plasseringen av denne åpningsvinkelen på vinduet. På topphengslede vinduer plasseres denne i senter rett over for stormkroken.  2. MONTERING 

 Plassering av stormkroken. 

 

Finn plassering ut fra midten på rammen eller ut fra senter for barnesikringen. 

Merk av for feste til øyeskruen på stormkroken. 

På tre/alu vinduer merk av 10mm ned på alu-profilet på underkarmen. Bor opp med Ø6mm bor. 

OBS! Kun igjennom alu-profilet, og det gjelder kun dersom det ikke er forboret fra fabrikk. 

Bor deretter for øyeskruen med Ø3,5mm bor, 10mm dybde inn i treverket. Monter deretter stormkroken. 

Hold stormkroken plant med underkarmen og merk for plassering av øyeskrue nr. 2 Senteravstand mellom hullene skal være 198mm. 

Bor opp på samme måte her og monter øyeskruen. 


På trevindu, finn plassering av stormkroken og merk av 12mm opp fra underkant av dryppnesen til hull for forboring. 

OBS! Pass på at den ikke kommer for langt ned slik at skruen går inn i sporet for sålebenkbeslaget. 

 

Bor deretter for øyeskruen med Ø3,5mm bor, 10mm dybde inn i treverket. Monter deretter stormkroken og øyeskrue nr. 2 på samme måte som beskrevet over. 


Montering av øyeskruen på rammen. 

Øyeskruen skal monteres på innvendig side av vinduets underramme. 

Vertikalt: Øyeskruen skal plasseres 10mm opp fra kanten (se bilde til venstre). 

 

Horisontalt: På topphengslede vinduer og sidehengslede vinduer med 2 åpningsrammer plasseres øyeskruen på midten. Dette gir i de fleste tilfeller riktig åpningsvinkel, men vi anbefaler å teste først, spesielt ved enkle eller brede sidehengslede vinduer kan det gi liten åpningsposisjon i forhold til det som er ønsket. Test ved og holde stormkroken mot rammen i ønsket åpningsposisjon. 

 

Bor for øyeskruen med Ø3,5mm bor, 10mm inn i treverket. Monter deretter øyeskruen. 


Last ned PDF her: