1

 KLARGJØRING Legg 2 bæreklosser i vindus-/døråpningen. Disse skal være i vater. Klossene plasseres slik at de understøtter sidekarmene.

 

OBS! Vinduet/døren må ikke oppta laster fra den øvrige konstruksjon


2

 GROVMONTERING


 Sett inn vinduet/døren i åpningen og fest det midlertidig med kiler eller montasjeputer i alle hjørner. Pass på at vinduet/døren er i vater.

 

OBS! Rammen må ikke åpnes. 

Eventuelle justeringer av rammen i forhold til karmen skal gjøres etter at vindu/dør er montert i vegg.


3

 KLOSSING/KILING 


 


 1: 

 Kloss/kile settes inn settes inn på hengselsiden ved øverste karmhjørne.


2:

 Vinduet/døren fikseres i vegg ved å sette inn midlertidige kiler eller montasjeputer over hvert hjørne på toppkarmen.4

 KONTROLL AV VIPPEFUNKSJON FØR PRODUKTET FESTES


1:

 Når vinduet er fiksert i åpningen skal "vippefunksjonen" testes. Dette gjøres ved at vrideren dreies til vannrett posisjon og vinduet/døren åpnes. 

 

OBS! Pass på at vinduet/døren er sikret før åpning.


2:


 Når vinduet/døren lukkes igjen er det viktig at det er helt tett mellom karm og ramme i øvre hjørne, på motsatt side av vrideren. Dette er viktig for å sikre optimal funksjon.


5

 KONTROLL AV DREIEFUNKSJON FØR PRODUKTET FESTES


1:

 Sidehengt funksjonen prøves ved at vrideren dreies oppover til loddrett posisjon og rammen åpnes. Når vinduet/døren lukkes igjen er det viktig at det er helt tett mellom karm og ramme i både øvre og nedre hjørne. 

 

OBS! Pass på at vinduet/døren er sikret før åpning. 


2:

 Når vinduet/døren er lukket skal det, på lukkersiden, være 1mm mindre klaring mellom karm og ramme i toppen i forhold til bunnen. Dette er viktig for å sikre optimal funksjon.


6

 KLARGJØRING FOR FASTSKRUING


 Kontroller at det er minimum 6,5mm mellom bunnramme og bunnkarm.

Juster til riktig klaring om nødvendig.


7

 FASTSKRUING


1:

 Første skrue monteres i toppkarm på hengselsiden.

2:

 Skrue nummer to monteres i bunnkarmen, rett under den første skruen.

Resterende skruer monteres i henhold til gjeldende instruksjon – beskrevet i punkt 8.

3:

 Sørg for at det fortsatt er lik klaring mellom karm og ramme rundt hele vinduet/døren.


8

 FERDIGSTILLELSE AV MONTERINGEN 


 Det skal alltid klosses/kiles bak festepunkter for skruer.

Under terskel på dør skal det alltid være bæreklosser i hele dørens bredde (pr. ca. 200mm)

For økt innbruddssikkerhet skal det på lukkersiden klosses/kiles bak hvert sluttstykke.


Last ned PDF her: