Vedlikehold NatreHvor ofte?

Dette vil variere etter forholdene der du bor og hvor utsatt produktene er for vær og

vind. Ny overflatebehandling bør påregnes vedlikeholdt i løpet av 3 til 7 år avhengig av

værbelastning.


Slitasjefaktorer

Sollys, eller UV-stråler er den største "slitasjefaktoren", tett fulgt av regn, snø og vind.Sår og skader

Slitasje, sår og skader på dine vinduer og balkongdører må repareres umiddelbart for å

hindre fuktinntrengning, svelling og råte.Malt treverk

Overflatebehandlingen må kontrolleres årlig og utbedres om nødvendig. Vinduer og

balkongdører rengjøres med en fuktig klut evt. med rengjøringsmidler UTEN etsende

eller skurende effekt.

IKKE bruk mikrofiber klut/produkter i rengjøringen. Disse produktene har en

skurende/slipende effekt som ødelegger overflatebehandlingen på dine ytterdører og

innerdører.

Og husk at alle seks sider må vedlikeholdes, det er lett å glemme topp, bunn og

sidekanter!Utvendig

• Fjern støv, skitt og løstsittende maling.

 

• Slip med fint sandpapir (240).

 

• Rengjør og mal med anerkjent maling for utendørs bruk. 1 eller 2 strøk etter behov

NB! Hvite glasslister av PVC skal ikke males. Hvite PVC-lister er konstruert for å være

hvite.Innvendig

• Slip med fint sandpapir (240).

 

• Rengjør og behandle med lakk eller maling. 1 eller 2 strøk etter behov.

 

• Velg anerkjente leverandører.
Ubehandlet treverk.

NB Natre leverer ikke utvendig ubehandlet eller lasurbehandlet dører og vinduer unntatt

ved spesielle avtaler, i de tilfeller overtar kunde det hele og fulle ansvaret for sopp og råte

beskyttelse.

Produkter som leveres ubehandlede må behandles ut- og innvendig snarest etter

levering, helst før montering. Utvendig overflatebehandling må foretas med

fargepigmenter beis, helst en dekkende behandling, bruk aldri klar beis.

Rengjør alltid vinduer og balkongdører for støv og skitt før behandling.

La vinduer og balkongdører tørke godt før påføring av olje eller maling.

Og husk at alle seks sider må vedlikeholdes, det er lett å glemme topp, bunn og

sidekanter!Utvendig

• Fjern støv og skitt.

 

• Ved beising, bruk beis med farge (aldri klar beis).

 

• Mal med anerkjent maling for utendørs bruk. 1 eller 2 strøk etter behov.

 

• Mellomslip med fint sandpapir (240).

 

• Slitasje, sår og skader på dine vinduer og balkongdører må repareres omgående, for å

hindre fuktinntrengning, svelling og råte.Innvendig

• Fjern støv og skitt.

 

• Maling/ lakkering krever 2 strøk olje- eller vannfortynnet behandling. Velg anerkjente

leverandører.

• Mellomslip med fint sandpapir (240).

 

• Syrebehandling, vanlig beising eller lasurering krever lakkering etterpå. Luting

anbefales ikke!

• Lasyrbehandling krever årlig vedlikehold av produktet.
Beslag og mekanismer

Alle beslag, mekanismer, ledd, pakninger og glideskinner må kontrolleres jevnlig, og

smøres/ oljes minimum 1 gang i året. I Områder med høy forurensing eller mye støv

kan det være behov for jevnere vedlikehold.

Vindu- og balkongdørenes beslag, mekanisme, ledd, pakninger og glideskinner må ikke

males eller beises.

Det finnes også justerings muligheter på flere av våre beslag, se dokumentsenter på

www.natre.no for eventuelle tips til ditt produkt.Glasset

Glasset må ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt

poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Rengjøring av selvrensende glass

Hvis sol og regn ikke er nok til å rense glasset, prøv å spyl med rent vann. Selvrensende

glass har et tynt belegg (nanoteknologi) på utsiden. Den selvrensende effekten kan

ødelegges hvis man bruker feil rengjøringsmiddel, kjemikalier eller vaskeutstyr som er

urent eller har skarpe kanter.

Selvrensende glass skal ikke rengjøres mekanisk utvendig. Dette vil si at en ikke skal

bruke nal og pusseskinn, men kun skal spyle med vann.