JUSTERING AV HENGSLER PÅ NATRE BALKONGDØR 

1. Hengslene kan justeres både i høyden og sideveis for øke eller redusere klaring mellom karm og dørblad. 

2. Høydejustering: Benytt skrutrekker med torx15 og skru hengsle bolten opp eller ned etter behov. Juster alle hengsler likt for oppnå jevn belastning på hver hengsle. 

3. Sideveis : For mindre klaring på hengsleside : skru inn justerskruene ( 2 stk pr hengsle torx10) etter behov. Trekk etter låseskruene ( 3 stk pr hengsle torx20) sjekk klaring og funksjon. 

4. Sideveis : For større klaring : Løsne låseskruene ( 3 stk pr hengsle torx20) , skru justerskruene ( 2 stk pr hengsle torx10) utover, trekk deretter til låseskruene igjen, sjekk klaring og funksjon. 
 VI I NATRE HÅPER DU BLIR GODT FORNØYD MED DIN NYE BALKONGDØR!