Natre har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk etter omfattende testing av blant annet lufttetthet, regntetthet, motstand mot vindlast og betjeningskraft. 

I samtlige tester har Natre fått svært god skår. Vi oppfyller kravene i byggteknisk forskrift TEK10.