Det vil normalt være forskjell i temperatur i området rett ved pakning en det vil være på steder på en vegg eller andre steder på produktet med mye treverk da pakning vil være direkte påvirket av ute temperatur. Området ved pakning vil begynne endre temperatur fra ca 5mm fra kanten som vender ut mot pakningen. Se vedlagt eksempel med merket av området hvor det vil begynne være forskjell i temperatur soner, i tillegg til da på selve glasset.  

 

Kaldras/Kulderas fra vinduer betegnes vanligvis ved at luft på innsiden av vindus flaten/glassflaten kjøles ned og kald luft blir tyngre en varm og vil begynne synke/rase ned og slå ut når det treffer gulvet, dette vil da ofte oppleves som trekk. Mengden kaldras påvirkes av høyde og bredden på størrelsen på vinduet og overflate temperaturen, desto høyere vindu og lavere temperatur vil luften synke hurtigere og vil få en oppleves av mer trekk. 3Lag glass og gassfylling mellom glassene ( gassfylling reduserer bevegelsen av luft mellom glassene) vil redusere nedkjølings effekten. 

 

Se også: 

https://www.natre.no/guider/alt-om-vinduer/for-du-kjoper-vinduer/nar-bytte og

https://www.natre.no/guider/alt-om-vinduer/velge-riktig-vindu/hvordan-velge-riktig-funksjonsglass